ကောင်းကျိုးပြုချင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၏ ဆုံးမသွန်သင်ချက်။

 


ကမၻာ့အဓိကဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္အယူအဆ