အများနှင့်ဆိုင်သော နေရာများ၊ တိုက်လှေကားများနှင့် နောက်ဖေးလမ်းကြားများတွင် အညစ်အကြေး စွန့်ပစ်သူများ သတိပြုရန်။


 

ကမၻာ့အဓိကဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္အယူအဆ