"ရက်ရောခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် သနားတော်မူပါစေ"


 

ကမၻာ့အဓိကဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္အယူအဆ