ဖတဆိုးကလေးကို ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်သောသူ။


 

ကမၻာ့အဓိကဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္အယူအဆ