အဲ့ဒီ့သူကို အကျိုးပေးဖို့ဟာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ရဲ့ တာဝန်ပဲဖြစ်တယ်။


 

ကမၻာ့အဓိကဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္အယူအဆ