ဖျားနာပြီး နာမကျန်းဖြစ်နေသူဟာ ဉပုသ်စောင့်ရန် တာဝန်မရှိပါဘူး


 

ကမၻာ့အဓိကဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္အယူအဆ