"အသင်တို့၏ ဆုတောင်းမှုကို ငါအရှင်လက်ခံတော်မူမည်" (ကုရ်အာန် - ၄၀:၆၀)


 

ကမၻာ့အဓိကဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္အယူအဆ