လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်တောင်းခံနေသူအား အရှင်မြတ်မှ ပြစ်ဒဏ်ပေးမည်မဟုတ်ပေ။


 

ကမၻာ့အဓိကဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္အယူအဆ