တမန်တော်မြတ် (ဆွ)အမိန့်ရှိတော်မူတယ်။


 

ကမၻာ့အဓိကဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္အယူအဆ