မိမိအတွက် နှစ်သက်သည်ကို မိမိ၏ ညီနောင်အတွက်လည်း နှစ်သက်ပါ...

 


ကမၻာ့အဓိကဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္အယူအဆ