အီမာန်(သက်ဝင်ယုံကြည်မှု) ပြီးလျှင် ကျန်းမာခြင်းထက်ကောင်းသောအရာမရှိပေ..

 


ကမၻာ့အဓိကဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္အယူအဆ