စာအုပ္မ်ားျမန္မာဘာသာ ျဖင္႔ ေရးသားျပဳစုထားေသာ စာအုပ္မ်ား (က်မ္းဂန္မ်ား)


က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္မ်ား

ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္၏ အလင္းျပက်မ္းhttps://drive.google.com/file/d/0B-oSD8n4NlvHN2JnMnM2dm5JSmc/view


========================================================
Image result for translation of the noble quran in myanmar language
၂။ ကုရ္အာန္ ျမန္မာဘာသာျပန္
ေဆာ္ဒီနုိင္ငံပုံနိပ္ (သီရိပ်ံခ်ီ အလ္ဟာဂ်္  အလႅာမဟ္ ဃာဇီ မုဟမၼဒ္ဟာ႐ွင္မ္ )
ပထမ တြဲ  (အေစာင္-၁မွ ၁၅ထိ)
File Size: 53 MB

ဒုတိယ တြဲ  (အေစာင္-၁၆မွ ၃၀ထိ)
File Size: 50 MB
နွစ္တြဲလုံး ေဒါင္းရန္လင္႔ --> https://goo.gl/bfUoAC
========================================================

ဘာသာျခား (မြတ္စလင္မ္ မဟုတ္သူမ်ား အတြက္ေလ႔လာစရာ စာအုပ္မ်ား)

ဖန္ဆင္းရွင္ ရွိ/မရွိ
https://goo.gl/EyLVWq

အစၥလာမ္သည္ ဤသုိ႔တည္း
https://goo.gl/kUEcTw

ျပည္ေထာင္စုသားမြတ္စလင္မ္မ်ား
ေဒါက္တာျမင္႔သိန္း(ျငိမ္းခ်မ္းလုလင္)
<<File size 53 MB>>
https://goo.gl/N1HbTN

တမန္ေတာ္မုိဟာမဒ္ (ရုပ္ျပစာအုပ္)
<<File size 134 MB>>
https://goo.gl/f5Uf5b

အစၥလာမ္သည္ အႀကမ္းဖက္ဝါဒကုိ ဆန္႔က်င္သည္။
ဒဂုန္စုိးမိုး
https://goo.gl/7UC7xu
 
========================================================

 အကီဒါ ယုံႀကည္ခ်က္မ်ားနွင္႔ ပက္သက္ေသာအေျခခံစာအုပ္မ်ား။

ကမာၻေက်ာ္ ေသာင္ဟိးဒ္က်မ္း (ရွိခ္ရွာဟိဒ္)
<<File size 68 MB>>
https://goo.gl/pQq35w

ေသာင္ဟိးဒ္သစၥာတရား၏ အေျခခံအုပ္ျမစ္မ်ား ( ေဒၚလွလွဝင္း)
<<File size 3 MB>>
https://goo.gl/wxHWPr

ေသာင္ဟိးဒ္တရားအား ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ ေရွာက္ျခင္း (ရွိခ္ရွာဟစ္ဒ္)
<<File size 26 MB>>
https://goo.gl/7xFXqP

အလႅာဟ္ရွင္ ဘယ္မွာလဲ? (ရွိခ္ရွာဟစ္ဒ္)
<<File size 8 MB>>
https://goo.gl/UnMkAz
=======================================================
က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ဆုိင္ရာ ေလ႔လာစရာမ်ား။
 
ကုရ္အာန္က်မး္ေတာ္ျမတ္ကုိ နားလည္ေအာင္လုပ္ျပီး ဖတ္သင္႔သလား ?
သူရ BE(IT)
https://goo.gl/z13Yxj

အားလုံးအတြက္ ကုရ္အာန္
ဦးတင္႔လြင္ (ေတာင္ႀကီး)
https://goo.gl/uKktmo 
=======================================================
အေထြေထြစာအုပ္မ်ား

ဒအ္ဝါျပဳလုပ္မလား ဒါမွမဟုတ္ ေလာကႀကီးကုိပ်က္စီးေစမလား ?
သူရ BE(IT)
https://goo.gl/JQx2zS

အစၥလာမ္သာသနာတြင္ စြႏၷဒ္(ဟဒိးဆ္) ၏ အေရးႀကီးပုံ (လသြီဖဟ္)
<<File size 20 MB>>
https://goo.gl/7fbCqo

ဒအ္ဝဟ္နည္းလမ္းနွင္႔ ဒါအီ အရည္အခ်င္းမ်ား (ဒါဝူးဒ္ စုိးသိန္း)
<<File size 4 MB>>
https://goo.gl/gfhnMU

ဘုိခါရီ က်မ္းမွ ဆီြယာမ္ဥပုသ္ကဏၰ (ရွိခ္ရွာဟစ္ဒ္)
https://goo.gl/9Fskpc

ေဆးလိပ္အႏၱရာယ္ ကြမ္းရန္စြယ္
ေမာင္သဲနီ
https://goo.gl/nvVcYy

ဘြရ္ကအ္ ႏွင္႔ နိကာဗ္
ေနျခည္ (ေဆး - ၂)
https://goo.gl/iA4xJd

ဟိဂ်ာဗ္
ေနျခည္ (ေဆး - ၂)
https://goo.gl/8YdNVT

အစၥလာမ္ကျပဆုိေသာ အမ်ဳိးသမီးအခြင္႔အေရး
ေဒါက္တာလွလွဝင္း
https://goo.gl/zHHnXN

Facebook စာမ်က္နွာေပၚမွ ရွိခ္ရွာဟစ္ဒ္ ၏ အေမး၊အေျဖမ်ား
https://goo.gl/BVC4TR

အထင္အလြဲမ်ားကုိ ေခ်ဖ်က္ျခင္း (كشف الشبهات)
https://drive.google.com/file/d/1dt0D46_lZfS8XQez6laSQwx7b2mY01UZ/view

========================================================