ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏ သွန်သင်ချက်


 

ကမၻာ့အဓိကဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္အယူအဆ