အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဟာ တရားမျှတဖို့သာ အမိန့်ပေးတော်မူပါတယ်။


 

ကမၻာ့အဓိကဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္အယူအဆ