ဤသုံးဉီးသောသူတို့၏ တောင်းဆုအား အရှင်မြတ်မှ မုချဧကန် လက်ခံသဘောတူပေမည်။


 

ကမၻာ့အဓိကဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္အယူအဆ