လူတိုင်း လူတိုင်းသည် အုပ်ထိန်းသူတွေဖြစ်ပြီး မိမိ လုပ်သမျှအတွက် တာဝန်ရှိသူတွေဖြစ်သည်။


 

ကမၻာ့အဓိကဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္အယူအဆ