လူသားတိုင်းအား လေးစားခြင်းသည် မှားသောလုပ်ရပ်တစ်ခုမဟုတ်။


 

ကမၻာ့အဓိကဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္အယူအဆ