အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဟာ ဤသုံးခုသော အရာကို နှစ်မြို့တော်မူခြင်း မရှိဘူး


 

ကမၻာ့အဓိကဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္အယူအဆ