အရာတိုင်းသည် သွားရာလမ်းကြောင်းများတွင် လှည့်ပတ်သွားလာ လှုပ်ရှားနေကြသည်။


 

ကမၻာ့အဓိကဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္အယူအဆ