အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ပင် ဖြစ်သည်။

 


ကမၻာ့အဓိကဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္အယူအဆ