လမ်းသွားရင်း ကျောက်ခဲတွေ၊ ဆူးငြောင့်ခလုတ်တွေ ဖယ်ပေးတာကလည်း အလှူဒါနတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။


ကမၻာ့အဓိကဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္အယူအဆ