တမလွန်က အမြဲထာဝရနေရမယ့် နေရာဖြစ်တာကြောင့် ပြင်ဆင်ထားကြပါ။ကမၻာ့အဓိကဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္အယူအဆ