အမှားဝန်ချတောင်းပန်သူများ တမန်တော် မုဟမ္မဒ် (ဆွ) | အိဗ်နုမာဂျဟ်ကျမ်း။

 


ကမၻာ့အဓိကဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္အယူအဆ