"မရှိဆင်းရဲသူများ၊ လိုအပ်နေသူများနှင့် မသန်စွမ်းသူများကို ကူညီထောက်ပံ့ကျွေးမွေးကြရန်" #easyislam #simpleislam #knownislam

 


ကမၻာ့အဓိကဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္အယူအဆ