"လေးလေးနက်နက် တွေးတော၍ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ကြရန် နှင့် သက်သေအပေါ် အခြေခံ၍သာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြရန်" #simpleislam #easyislam #knownislam


 

ကမၻာ့အဓိကဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္အယူအဆ