ရိုးသားစွာ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူ

 


ကမၻာ့အဓိကဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္အယူအဆ